English

Deutsch
 


$bazajachty[$licznik]"; $licznik++; } fclose ($fp); //koniec tego //and now for something completely different: podajjacht //do jachty.txt mozna wpisac Nazwa jachtu i tez zadziala function podajjacht($numerek) { $licznik=0; $dwieliterki=""; $nazwajachtu=""; global $bazajachty; $granica=sizeof($bazajachty); while ($licznik <= $granica) { $dwieliterki=$bazajachty[$licznik][0]; $dwieliterki.=$bazajachty[$licznik][1]; if($dwieliterki==$numerek) { $licznik3=3; while ($bazajachty[$licznik][$licznik3]!="#") { $nazwajachtu.=$bazajachty[$licznik][$licznik3]; $licznik3++; } return $nazwajachtu; } $dwieliterki=""; $licznik++; } } //koniec podajjachty $plik="baza.txt"; $fp=fopen($plik,"r"); $licznik=1; $licznik2=1; $slowo=""; while (!feof($fp)) { $literka=fgetc($fp); if(($literka!="#") and ($literka!="@")) $slowo.=$literka; if($literka=="#") { $baza[$licznik][$licznik2]=$slowo; $slowo=""; $licznik2++; } if($literka=="@") { $licznik2=1; $licznik++; } } fclose($fp); //porownywanie tablicy z kryteriami //a)porownanie size'u //Badanie kryterium - czy user w ogole cokolwiek zaznaczyl... if(($wielk1=="")and($wielk2=="")and($wielk3=="")and($wielk4=="")) { $licznik=1; $granica=sizeof($baza); while ($licznik <= $granica) { $baza[$licznik][7]="tak"; $licznik++; } } //a1: porownanie jednojachtowego if($wielk1!="") { $licznik=1; $granica=sizeof($baza); while ($licznik <= $granica) { if($baza[$licznik][5]==$wielk1) $baza[$licznik][7]="tak"; $licznik++; } } //a2: porownanie malego if($wielk2!="") { $licznik=1; $granica=sizeof($baza); while ($licznik <= $granica) { if($baza[$licznik][5]==$wielk2) $baza[$licznik][7]="tak"; $licznik++; } } //a3: porownanie sredniego if($wielk3!="") { $licznik=1; $granica=sizeof($baza); while ($licznik <= $granica) { if($baza[$licznik][5]==$wielk3) $baza[$licznik][7]="tak"; $licznik++; } } //a4: porownanie duzego if($wielk4!="") { $licznik=1; $granica=sizeof($baza); while ($licznik <= $granica) { if($baza[$licznik][5]==$wielk4) $baza[$licznik][7]="tak"; $licznik++; } } //b) porownanie akwenow if($akweny!="ganzegal") { $licznik=1; $granica=sizeof($baza); while ($licznik <= $granica) { if($baza[$licznik][3]!=$akweny) $baza[$licznik][7]="nie"; $licznik++; } } //c)porownanie portow if($port!="ganzegal") { $licznik=1; $granica=sizeof($baza); while ($licznik <= $granica) { if($baza[$licznik][4]!=$port) $baza[$licznik][7]="nie"; $licznik++; } } //d)porownanie jachtow (najtrudniejsze, nawiasem mowiac ;) if(($jacht!="ganzegal")and($jacht!="")) { $licznik=1; $granica=sizeof($baza); $nazwa=""; $literka=0; $czy2=1; while ($licznik <= $granica) { //dla kazdego rekordu z osobna $dlugosc=strlen($baza[$licznik][6]); $dlugosc--; $czy2=0; While ($literka <= $dlugosc){ //dla kazdych 2 literek z osobna $nazwa.=$baza[$licznik][6][$literka]; $literka++; $nazwa.=$baza[$licznik][6][$literka]; if($nazwa==$jacht) $czy2=1; $literka++; $nazwa=""; } if($czy2==0) $baza[$licznik][7]="nie"; $literka=0; $nazwa=""; $licznik++; } } //procka wypisujaca, co chcial user wybrac if (($akweny!="ganzegal")or($port!="ganzegal")or($jacht!="ganzegal")or($wielk1!="")or($wielk2!="")or($wielk3!="")or($wielk4!="")) { echo "Przeszukiwaleś bazę danych według następujących kryteriów :"; if($akweny!="ganzegal") {echo "

Akwen: $akweny ";} if($port!="ganzegal") {echo "
Port: $port. ";} if(($wielk1!="")or($wielk2!="")or($wielk3!="")or($wielk4!="")) { echo "
Wielkość armatora: "; if ($wielk1!="") echo "jednojachtowy; "; if ($wielk2!="") echo "mały; "; if ($wielk3!="") echo "średni; "; if ($wielk4!="") echo "duży; "; } if(($jacht!="ganzegal")and($jacht!="")){ echo "
Jacht: "; $lodeczka=podajjacht($jacht); echo "$lodeczka. "; } echo "

Aby zobaczyć ofertę danego armatora, kliknij na pogrubioną nazwę firmy:
"; echo "
"; } //koniec procki --------- //procka sprawdzajaca, czy cokolwiek zostalo po przesiewie: $zostalo="nie"; $licznik=1; $granica=sizeof($baza); while ($licznik <= $granica) { if($baza[$licznik][7]=="tak") $zostalo="tak"; $licznik++; } if($zostalo!="tak"){ echo "Niestety nie znaleziono armatora spełniającego postawione kryteria

"; echo "
Spróbuj jeszcze raz z innymi kryteriami"; echo "Cofnij"; } else { //koniec procki //a teraz procka przywracajaca jachtom ich oryginalna wartosc $licznik=1; $granica=sizeof($baza); $nazwa=""; $literka=0; $wszystkie=""; while ($licznik <= $granica) { //dla kazdego rekordu z osobna $dlugosc=strlen($baza[$licznik][6]); $dlugosc--; While ($literka <= $dlugosc){ //dla kazdych 2 literek z osobna $nazwa.=$baza[$licznik][6][$literka]; $literka++; $nazwa.=$baza[$licznik][6][$literka]; $wszystkie.=podajjacht($nazwa); $wszystkie.=" -- "; //oddzielamy nazwy jachtow # $literka++; $nazwa=""; } $baza[$licznik][6]=$wszystkie; $wszystkie=""; $literka=0; $nazwa=""; $licznik++; } //koniec procki $licznik=1; $granica=sizeof($baza); //wypisywanie calej tablicy: to trzeba przeformatowac, ale mi sie nie chce while ($licznik <= $granica) { if($baza[$licznik][7]=="tak"){ echo "

Armator:
" . $baza[$licznik][1]; echo "
"; echo "
Akwen: " . $baza[$licznik][3]; echo "
Port: " . $baza[$licznik][4]; echo "
Jachty: " . $baza[$licznik][6]; echo "

"; //echo "
Błąd
"; } $licznik++; } } //koniec wypisywania ?>


www.jacht-czarter.pl
Copyright © 1999-2005